Bevar skaber boligtekstiler med patina - redesignet af primært kasserede jeans.

Med dét bringer vi mennesker sammen, og skaber jobs. Vi startede produktion i marts 2015 og drømmer om at være trendsættende re-design udbyder, og bidrage aktivt til en generel bevægelse frem mod bæredygtighed i bred forstand.
 
Bevar er en socialøkonomisk virksomhed stiftet af Anette Warming. Filosofien bag handler om at bevare dem vi er – det vi har – og det vi kan. Vi har bare valgt at flytte lidt rundt på måden at gøre tingene på – og lade processer, ting og mennesker "udkomme" på nye og gavnlige måder.
 
Bevar bidrager til, at vi får opøvet vores kreative evner og finder rum for menneskers grundlæggende ønsker om at skabe, bidrage, hjælpe og være sammen. Med dét udgangspunkt kan vi nemlig komme langt i en meningsfuld og spændende omstilling.