Dalsbakkegaard er på ca. 100 ha, hvoraf de 65 er lejede arealer, og ligger smukt mellem bakkerne i Odsherred og med udsigt over Isefjorden. Vi købte gården i 1994, hvor vi i starten både havde en svinebesætning og en lille kvægbesætning. 

Svinebesætningen er nu afviklet, og vi er i gang med at udbygge kvægbesætningen. På markerne dyrker vi nogle specialafgrøder som græsfrø og kløver samt det foder, som køerne skal have.

Vi er en familie med rødder i landbruget og med interesse for, at landbruget skal fremstille kvalitetsprodukter. Vi lægger vægt på balance og sammenhæng: Sammenhæng mellem areal og antal dyr. Varieret markdrift giver færre plantesygdomme. Anvendelse af markens “restprodukter” (dvs. halm fra korn, overskydende græs fra frøproduktion osv.) i husdyrproduktionen. God trivsel for dyr og mennesker – hver for sig og sammen.

Vi er med i forskellige netværk med fokus på at sprede budskabet om gode og sunde råvarer. Dette spænder fra FiO, Fødevareproducenter i Odsherred, til Regional Madkultur, som er et stort europæisk netværk hvis mission er at få udbredt de regionale kulinariske forskelle.