Gården er beliggende i den lille by, Gramrode, mellem Horsens og Juelsminde. Der er cirka 25 hektar jord til gården, hvilket inkluderer 1,5 hektar skov. På resten af jorden dyrkes græs til limousinerne, byg, hvede og raps.

I sommeren 2012 byggede vi en løsdriftsstald til 20 køer plus opdræt. Før dette havde vi en gammel bindestald, hvor arbejdet i høj grad var manuelt. Nu har vi en moderne løsdriftstald med plads til halmopbevaring. Dette har lettet arbejdsbyrden betydeligt, hvilket har givet os mere tid til det vi kan lide, nemlig omgang med dyrerne.

I forbindelse med opførsel af stalden lavede vi selv en stor del af arbejdet; vi hjalp entreprenøren med jordarbejdet og lavede selv alt beton-arbejdet indvendigt. Selve hallen blev opført af den lokale trælast.

Staldens totale areal er på cirka 1050 kvadratmeter; her har vi, på den ene side af fodergangen, plads til vores 20 køer samt kalveskjul, mens vi, på den anden side, har plads til ungdyr. Derudover har vi i stalden syv bokse, der bliver brugt til kælvninger eller syge dyr. Det var selvfølgelig en større omkostning at anlægge disse syv bokse i forbindelse med opførsel af stalden, men vi er rigtig glade ved at kunne lukke køerne herop i forbindelse med vanskelige situationer.