Ideen bag Ovis er at producere lækkert kvalitets lammekød på naturarealer, som ellers ville springe i skov. Lammene græsser hele sommeren på de usprøjtede og ugødskede naturarealer, som ligger forskellige steder i Skanderborg kommune. 

Vi lægger vægt på bæredygtig produktion, og tæt kontakt til kunden. 

Ovis har i dag en fårebesætning på 85 får, som om foråret fra januar til april læmmer ca. 110 lam, der vokser op i løbet af sommeren. De er slagteklare fra Oktober til Januar. Besætningen afgræsser ca. 40 ha. naturarealer i form af overdrev og eng arealer.