Naturen er stuvende fuld af grønne vækster, der på alle mulige og umulige måder gør deres bedste for at besværliggøre gartnernes tilværelse. Men Anni Cassias fra Stevns Urter har vendt tingene på hovedet. Ud fra tilgangen "if you can't beat it, eat it" har hun gjort ukrudt til krudt for vores måltider.

Der er naturligvis god mening i at effektivisere dyrkning af grønsager og andre fødevarer. Kun på den måde kan vi brødføde landets og jordens befolkning. Det er så afgjort heller ikke ideen med Stevns Urter, at vi nu skal til at leve af "vilde bær og rødder". Nej, vi skal selvfølgelig fortsat leve af landbrugs- og gartneriprodukter, fisk og vildt.

Men urterne i vores natur er en del af vores madkultur, som er gået helt i glemmebogen. I 2008 var jeg på rejse i Armenien. Det var april, og jeg bemærkede, at på de frodige bjergskråninger var der overalt plukkere igang med at samle vilde forårsurter. Det var en ældgammel tradition og et overlevelsesvilkår for befolkningen i det lille land, som er omsluttet af ikke altid venlige grænselande.

Der har også været tradition for at udnytte de vilde urter i den danske natur. Den er vel beskrevet i litteraturen og andre steder som f.eks. lokalarkiver. Så ved hjælp af allerede kendt viden og en vis grad af udvikling, vil Stevns Urter være med til at få de vilde urter tilbage i danske køkkener og i dansk mad. Som det de traditonelt var: et naturligt og bæredygtigt tilbehør til hverdags- og festmad i et helt almindeligt dansk køkken.